Feed on
Posts

Archive for the 'Sv. Marek Asketik' Category

200 kapitol o duchovnom zákone, 24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 23.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 22.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 21.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 20.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 19.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

200 kapitol o duchovnom zákone, 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nebuď žiakom samochvály, lebo namiesto pokornej múdrosti sa naučíš byť pyšný.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 10.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Kto je pri čítaní Božieho Písma trpezlivý a pokorný, ako aj duchovne aktívny, ten všetko vzťahuje na seba, a nie na druhého.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 6.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Osvedčená viera je ako pevná veža. Pre veriaceho Kristus je všetkým.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 4.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Každé dobro nám však Boh dáva predvídavo (s osobitným zámerom). Kto takto verí, ten ho nezničí.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Po prvé, Boh, ako je známe, je počiatok, stred aj koniec akéhokoľvek dobra. Dobro však nemôže sa uskutočniť a ani mu nemôžeme ináč uveriť, než v Kristovi Ježišovi a vo Svätom Duchu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 2.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »