Feed on
Posts

Archive for the 'Sv. Marek Asketik' Category

            „Sú rôzne spôsoby modlitby, ktoré sa navzájom líšia. Napokon ani jeden spôsob modlitby nie je na škodu, okrem toho, čo nie je modlitbou, čiže vyčíňanie satana.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 22.)

 

Read Full Post »

            „Železná brána, čo vedie do mesta (Sk 12, 10) predstavuje kruté srdce. Pre toho, kto vie znášať zlo a je skrúšený sa sama otvára, ako Petrovi. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 21.)

 

Read Full Post »

            „Pôžitkárske srdce pri odchádzaní z tela býva temnicou a okovami pre dušu, kým pracovité (ktoré má záľubu v námahe a v premáhaní sa kvôli Pánovi) predstavuje otvorené dvere (do iného života). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 20.)

 

Read Full Post »

            „Bdenie, modlitba a trpezlivosť v nastávajúcich (nepríjemnostiach, nešťastiach a ťažkostiach) nám nepomáhajú len v tom, aby nám zahladzovali samotné rany, ktoré nám boli spôsobené, ale sú osožné srdcu, pravdaže za predpokladu, že rázne prerušíme ich primiešavanie sa do záľuby niečo vlastniť. Kto v takomto stave zotrváva, aj v ostatnom sa mu napomôže, kým ten, kto sa o to nestará a vzájomne ich oddeľuje, pri odchode zo svojho tela bude neznesiteľne trpieť.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 19.)

 

Read Full Post »

            „Je také pohladenie srdca, ktoré je správne a užitočné, potrebné na jeho citové dojatie. Je však aj iné, bez poriadku a škodlivé, iba na zranenie.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 18.)

 

Read Full Post »

            „Zlo (hriech), ktorým sa v myšlienkach zaoberáme (s pôžitkom), zatvrdzuje srdcia, kým zdržanlivosť spolu s nádejou zmäkčujú srdce a ničia zlo (odstraňujú ho). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 17.)

 

Read Full Post »

            „Iba keď odhodíš svoj plášť tak, ako to urobil slepý, a tak sa priblížiš k Pánovi, stávaš sa opravdivým Jeho nasledovníkom a hlásateľom najdokonalejších princípov viery (Mk 10, 50.51.). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 16.)

 

Read Full Post »

            „Nepovznášaj sa, keď prelievaš slzy vo svojej modlitbe, lebo to sa Kristus dotkol tvojich bedier a tebe sa otvorili oči.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 15.)

 

Read Full Post »

            „Kto sa modlí len svojim telom a nemá ešte zmysel pre duchovno, podobá sa slepcovi, ktorý volal: Syn Dávidov, zmiluj sa! (Mk 10, 48).

            Ten, kto bol predtým slepý, keď sa mu vrátil zrak a uvidel Pána, už ho nenazýval Synom Dávidovým, ale vyznával, že je Synom Božím a klaňal sa mu (Jn 9, 35. 38). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.)

 

Read Full Post »

            „Nepokúšaj sa riešiť nejakú nejasnú a zamotanú vec prostredníctvom zaujatého sporu, ale rob to, čo ti prikazuje duchovný zákon, teda postupuj s trpezlivosťou, modlitbou a neochvejnou nádejou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 12.)

 

Read Full Post »

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

 

Read Full Post »

            „Nebuď žiakom samochvály, lebo namiesto pokornej múdrosti sa naučíš byť pyšný.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 10.)

 

Read Full Post »

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

 

Read Full Post »

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

 

Read Full Post »

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

 

Read Full Post »

            „Kto je pri čítaní Božieho Písma trpezlivý a pokorný, ako aj duchovne aktívny, ten všetko vzťahuje na seba, a nie na druhého.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 6.)

 

Read Full Post »

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

 

Read Full Post »

            „Osvedčená viera je ako pevná veža. Pre veriaceho Kristus je všetkým.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 4.)

 

Read Full Post »

            „Každé dobro nám však Boh dáva predvídavo (s osobitným zámerom). Kto takto verí, ten ho nezničí.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 3.)

 

Read Full Post »

            „Po prvé, Boh, ako je známe, je počiatok, stred aj koniec akéhokoľvek dobra. Dobro však nemôže sa uskutočniť a ani mu nemôžeme ináč uveriť, než v Kristovi Ježišovi a vo Svätom Duchu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 2.)

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 61-80 (dĺžka: 00:56:18).

 *

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 81-100 (dĺžka: 00:57:37).

 *

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 101-120 (dĺžka: 00:59:44).

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 121-140 (dĺžka: 00:57:15).

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 141-160 (dĺžka: 00:57:18).

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 161-180 (dĺžka: 01:00:11).

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 181-200 (dĺžka: 01:01:28).

*

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 41-60 (dĺžka: 00:59:08).

 *

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 21-40 (dĺžka: 00:57:15).

 *

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“

            Týmito slovami začína svätý Marek Asketik 200 kapitol o duchovnom zákone. Ako z jeho slov vyplýva, reaguje na prosby svojich učeníkov o poučenie a o zdieľanie jeho duchovnej skúsenosti.

Sv. Marek Asketik - 200 kapitol o duchovnom zákone - 1-20 (dĺžka: 00:58:49).

 *

Tento podcast je bonusovou ponukou balíčka PRAMENE EXTRA pre tých, ktorí sa rozhodli podporiť tento kanál. Ďakujem všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť s prevádzkou tohto podcastu týmto spôsobom.

 

Read Full Post »

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Play this podcast on Podbean App