Feed on
Posts

Archive for the 'Sv. Marek Asketik' Category

            Vždy konaj toľko dobra, koľko môžeš; a v čase väčšieho dobra neobracaj sa k menšiemu. Pretože je povedané, že človek, ktorý sa obracia späť, nehodí sa pre nebeské kráľovstvo (porov.: Lk 9, 62). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 200.)

 

Read Full Post »

            Jakub urobil pre Jozefa pestrofarebnú tuniku (porov.: Gn 37, 3) a Pán dáva poznanie pravdy tichým; ako je napísané: tichých poúča o svojich cestách (Ž 25, 9). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 199.)

 

Read Full Post »

            „Dobré svedomie je nadobudnuté skrze modlitbu a čistá modlitba skrze svedomie. Jedno potrebuje druhé.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 198.)

 

Read Full Post »

            „Je povedané, že zlato vládne všetkému; ale duchovné veci sú pod vládou Božej milosti.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 197.)

 

Read Full Post »

            „Ak niekto prejaví múdrosť a namiesto jej použitia veľa rozpráva, má falošné bohatstvo a jeho námahy prídu do domov cudzincov (porov.: Prísl 5, 10).“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 196.)

 

Read Full Post »

            „Všetko materiálne bohatstvo je rovnaké, ale je nadobudnuté mnohými rôznymi spôsobmi; podobne čnosť je jedna, ale rôznorodá vo svojich prejavoch.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 195.)

 

Read Full Post »

            „Napĺňanie prikázania znamená robiť, čo nás teší; ale čnosť je robiť to spôsobom, ktorý je v súlade s pravdou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 194.)

 

Read Full Post »

            „Naplnenie prikázania je jedná vec a čnosť je druhá, hoci sa navzájom podporujú.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 193.)

 

Read Full Post »

            „Pokoj je oslobodenie od vášní a nemôže byť nájdený mimo aktivitu Svätého Ducha.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 192.)

 

Read Full Post »

            „Nehovor: Naplnil som prikázania, ale nenašiel som Pána, pretože si často našiel duchovné poznanie so spravodlivosťou a tí, ktorí ho správne hľadajú nájdu pokoj.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 191.)

 

Read Full Post »

            „Pán je skrytý vo svojich prikázaniach a je nájdený v miere, v akej sa hľadá.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 190.)

 

Read Full Post »

            Ak človek skúša prekonať pokušenia bez modlitby a trpezlivej vytrvalosti, namiesto odohnania sa do nich viac zamotá. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 189.)

 

Read Full Post »

            Kto pozná Božiu vôľu a napĺňa ju podľa svojej sily, uniká veľkému utrpeniu znášaním malého. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 188.)

 

Read Full Post »

            Kto si nezvolí utrpenie kvôli pravde, bude prenasledovaný oveľa bolestivejšie utrpením, ktoré si nezvolil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 187.)

 

Read Full Post »

            Svedomie je kniha prirodzenosti. Kto aplikuje to, čo tam číta, vníma Božiu pomoc. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 186.)

 

Read Full Post »

            Kto nevytrvá v skúmaní svedomia, nevydrží telesné utrpenie kvôli Bohu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 185.)

 

Read Full Post »

            Boh súdi náš skutok podľa nášho úmyslu; pretože je napísané, že Pán nás odmení podľa túžby nášho srdca (porov.: Ž 20, 5). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 184.)

 

Read Full Post »

            Jeden druh zla prebýva v srdci kvôli dlhodobému prechovávaniu; iný druh napáda naše myšlienky prostredníctvom každodenných vecí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 183.)

 

Read Full Post »

            Obrazy, ktoré sa už usadili v našej mysli, sú viac škodlivejšie a tvrdohlavejšie, než tie, ktoré prišli počas premýšľania. Tie druhé predchádzajú prvým a sú ich príčinou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 182.)

 

Read Full Post »

            Ak prestaneme napĺňať túžby tela, potom s Božou pomocou ľahko odstránime zlá z nášho vnútra. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 181.)

 

Read Full Post »

            Žiaden oblak sa nesformuje bez vetra; a žiadna vášeň sa nezrodí bez myšlienky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 180.)

 

Read Full Post »

            Keď si uvedomíš, že nejaká myšlienka ťa hlboko rozrušuje a ničí pokoj tvojej mysle s vášňou, môžeš si byť istý, že to bol tvoj intelekt, ktorý sa prvý chopil iniciatívy, aktivoval túto myšlienku a umiestnil ju do srdca. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 179.)

 

Read Full Post »

            Tak ako niektoré hady žijú v roklinách a iné v domoch, tak sú niektoré vášne, ktoré sa prejavujú v našich myšlienkach, zatiaľ čo iné v skutkoch. Môžu sa avšak zmeniť z jedného druhu na ten druhý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 178.)

 

Read Full Post »

            Kým si nevytrhol zlo s jeho koreňmi, nepočúvaj svoje srdce; pretože bude hľadať viac to, čím je už naplnené. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 177.)

 

Read Full Post »

            Niektorí volajú ľudí inteligentnými, pretože majú schopnosť rozlišovania v rozumovej sfére. Ale skutočne inteligentní ľudia sú tí, ktorí kontrolujú svoje túžby. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 176.)

 

Read Full Post »

            V čase súženia očakávaj provokáciu zmyslového potešenia; uľavuje súženiu a preto je vítaná. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 175.)

 

Read Full Post »

            Nemysli si, že každé súženie je následkom hriechu. Sú niektorí, ktorí konajú Božiu vôľu a predsa sú testovaní. Je napísané, že nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené (Ž 37, 28), ale tiež, že všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní (2 Tim 3, 12). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 174.)

 

Read Full Post »

            Netúž počúvať o nešťastí tvojich nepriateľov. Pretože tí, ktorí načúvajú takým veciam, sami budú trpieť od tých vecí, ktoré priali druhým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 173.)

 

Read Full Post »

            Zlovoľnosť je neprehľadnou sieťou; a ak sa niekto bezstarostne do nej čiastočne zamotá, postupne je do nej úplne vtiahnutý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 172.)

 

Read Full Post »

            Všetko, čo sa stane, má malý začiatok a rastie tým viac, čím viac je živené. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 171.)

 

Read Full Post »

            Keď si sa zaplietol do niečoho zlého, nehovor: „To ma nepremôže.“ Pretože nakoľko si sa zaplietol, bol si už premožený. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 170.)

 

Read Full Post »

            Môže sa stať, že niekto zdanlivo napĺňa prikázanie, ale v skutočnosti slúži vášni a pre zlé myšlienky ničí dobro svojho skutku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 169.)

 

Read Full Post »

            Človek unášaný svojimi myšlienkami je nimi oslepený; aj keď vidí dielo hriechu, nevidí jeho príčiny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 168.)

 

Read Full Post »

            Čím viac sa rozum oslobodí od telesných potrieb, tým zreteľnejšie vidí chytráctvo nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 167.)

 

Read Full Post »

            Kto hovorí, že pozná všetky úklady diabla, nevedomky padá do jeho pasce. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 166.)

 

Read Full Post »

            Odmietni všetky myšlienky lakomstva a uvidíš nástrahy nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 165.)

 

Read Full Post »

            Modli sa, aby ťa nepostihlo pokušenie; ale keď príde, prijmi ho ako poplatok, ktorý si si zaslúžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 164.)

 

Read Full Post »

            Stráž svoju myseľ a nebudeš trápený pokušeniami. Ak v tom zlyháš, prijmi s trpezlivosťou všetky skúšky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 163.)

 

Read Full Post »

            Z pôžitkov milujúceho srdca povstávajú nezdravé myšlienky a slová; a podľa dymu ohňa spoznávame, čo horí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 162.)

 

Read Full Post »

            Rozumné vychádza zo zrozumiteľného, podľa Božieho nariadenia, ktoré poskytuje to, čo je potrebné. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 161.)

 

Read Full Post »

            Nevyvážená kvalita našich myšlienok spôsobuje zmeny v našom stave. Pretože Boh prideľuje k našim dobrovoľným myšlienkam následky, ktoré sú im primerané, ale nie sú nevyhnutne našou voľbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 160.)

 

Read Full Post »

            Prijmi s pokojom prepletanie dobra a zla a potom Boh vyrieši všetky nespravodlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 159.)

 

Read Full Post »

            Všetky dobré veci prichádzajú z Božej prozreteľnosti a tí, ktorí ich prinášajú, sú služobníci dobra. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 158.)

 

Read Full Post »

            Ak niekto zabezpečí tvoje telesné potreby a ty ho chváliš ako dobrého bez vzdávania vďaky Bohu, potom neskôr sa ti ten človek bude zdať zlým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 157.)

 

Read Full Post »

            Prijmi terajšie utrpenie kvôli budúcemu požehnaniu, takto nikdy neoslabneš vo svojom zápase. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 156.)

 

Read Full Post »

            Ak ťa niekto pokrytecky vychvaľuje, buď si istý, že neskôr ťa bude očierňovať. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 155.)

 

Read Full Post »

            Ak si sa ocitol v spoločnosti klebetiacich ľudí, považuj sa za zodpovedného za ich rozprávanie – ak nie pre súčasnú vinu, tak pre starý dlh. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 154.)

 

Read Full Post »

            Keď pocítiš potešenie z počúvania o nejakom zle, nehnevaj sa na toho, kto to hovorí, ale na seba. Pretože počúvanie hriešnym spôsobom dáva poslovi zdanie hriešnosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 153.)

 

Read Full Post »

            Nepočúvaj o hriechoch druhých ľudí. Pretože cez takéto počúvanie sú do teba vtlačené rysy takýchto hriechov. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 152.)

 

Read Full Post »

            Ak nemáš rád napomenutia, ukazuje to, že vášeň, s ktorou zápasíš, prišla z tvojej slobodnej vôle. Ale ak vítaš napomenutie, tak potom vášeň je z dedičstva. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 151.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App