Feed on
Posts

            Ten, čo skúma všetko a drží sa toho, čo je dobré (porov. 1 Sol 5, 21), nakoniec sa vyhne všetkému, čo je zlé. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 145.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App