Feed on
Posts

            Je lepšie zbožne sa modliť za blížneho, než ho napomínať zakaždým, keď zhreší. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 132.)

 

            Paralyzovaný spustený cez strechu (Mk 2, 4), predstavuje hriešnika, ktorý bol odsúdený v Božom mene veriacimi a prijal odpustenie skrze ich vieru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 131.)

 

            Prijatie slová pravdy je prijatie božského Slova; pretože povedal: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 10, 40). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 130.)

 

Evergetinos 1.9.1

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

J. Z Gerontikona

 

            Slová pravdy obrátili „hadie plemeno“ a varovali ho, „ako uniknúť budúcemu hnevu“ (Mt 3, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 129.)

 

            Ak si praješ spásu, vítaj slová pravdy a nikdy nerozvážne nezavrhuj slová kritiky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 128.)

 

            Neponechávaj bez povšimnutia žiaden hriech, nech by bol akokoľvek malý, inak ťa privedie k veľkých hriechom. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 127.)

 

            Kto hľadá odpustenie svojich hriechov, miluje pokoru, ale keď odsudzuje iného, zapečaťuje svoju hriešnosť. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 126.)

 

            Ako voda o oheň nemôžu byť zmiešané, tak sebaospravedlňovanie vylučuje pokoru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 125.)

 

            Kto tajne primiešava vlastnú vôľu do duchovných rád, je smilníkom ako naznačuje Kniha prísloví; a pre svoju hlúposť trpí bolesťou a hanbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 124.)

 

            Tak ako ovce a vlci nemôžu byť kŕmené spolu, tak človek nemôže prijať milosrdenstvo, ak spriada úklady proti blížnemu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 123.)

 

            Ak chváliš blížneho pred jedným človekom a kritizuješ ho pred druhým, si otrokom márnomyseľnosti a závisti. Skrze chválu sa snažíš skryť svoju závisť a kritikou sa snažíš vyzerať lepšie než tvoj blížny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 122.)

 

            Podvodník, ktorý koná neplechu v tajnosti, je „hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopyte“ (Gn 49, 17). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 121.)

 

M&M SHOW 57

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            Skrytý hriešnik je horší než tí, ktorí konajú zlo verejne; a preto prijíma väčší trest. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 120.)

 

Reflexie nad učením svätého Teofana Zatvornika v jeho diele Cesta k spáse. V tejto časti hovorí o začiatku kresťanského života. Začína krstom a priam detailne sa venuje kresťanskej výchove detí.
 
26310924_230-230-true.jpg

            Keď zhrešíš, obviňuj svoju myšlienku a nie skutok. Pretože ak by tvoja myseľ nebežala vopred, telo by ju nenasledovalo. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 119.)

 

            Kvôli času medzi siatím a žatvou si začíname myslieť, že nebude žiadna odplata. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 118.)

 

            Keď nedobrovoľne žneme neprávosť, ktorú sme zasiali, mali by sme žasnúť nad Božou spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 117.)

 

            Ak nechceš trpieť zlo, tak ho nekonaj, pretože utrpenie ho nevyhnutne nasleduje. „Čo človek zaseje, to bude aj žať“ (Gal 6, 7). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 116.)

 

Kniha: Ako sa v nás začína kresťanský život?

 

            Tak ako absint pomáha zlému zažívaniu, tak nešťastie pomáha zlému charakteru. Pretože to prvé prospieva telesnému stavu a to druhé vedie k pokániu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 115.)

 

            Ak si niekým zranený, urazený alebo prenasledovaný, nepremýšľaj o prítomnej chvíli, ale počkaj na budúcnosť a potom objavíš, že ti priniesol veľa dobra nielen pre tento život, ale aj pre ten budúci. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 114.)

 

            Kto sa modlí v srdci, trpezlivo znáša všetky okolnosti, zatiaľ čo ten, ktorý im odporuje, neobsiahol ešte čistú modlitbu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 113.)

 

M&M SHOW 56

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            Ak nejaký zjavný hriešnik sa nekajal a až do samotnej smrti nebol vystavený žiadnym trápeniam, môžeš si byť istý, že v jeho prípade bude súd bez zľutovania. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 112.)

 

            Tak ako Boh priraďuje všetkému, čo je vhodné, robí to aj ľudským myšlienkam, nech si to prajeme alebo nie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 111.)

 

            Kto nepozná pravdu, nemôže skutočne veriť; pretože svojou prirodzenosťou poznanie predchádza vieru. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 110.)

 

            Keď počúvaš Pánove slová, že ak sa niekto nezriekne všetkého, čo má, tak ho nie je hodný (Mt 10, 37), rozumej, že sa to netýka iba peňazí ale všetkých foriem zla. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 109.)

 

            Ak sa niekto hnevá na blížneho kvôli bohatstvu, sláve alebo pôžitkom, ešte si neuvedomil, že Boh nariaďuje všetky veci so spravodlivosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 108.)

 

            Je povedané: „Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal“ (2 Tim 2, 4). Preto každý, kto sa zaplieta do vášní zatiaľ čo sa usiluje ich vykoreniť, podobá sa človeku, ktorý sa pokúša uhasiť oheň slamou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 107.)

 

            Kvôli týmto vášňam sme dostali príkaz nemilovať svet „ani to, čo je vo svete“ (1 Jn 2, 15); no nie preto, aby sme nenávideli Božie stvorenstvo bez rozlišovania, ale aby sme odstránili príležitosti pre tieto tri vášne. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 106.)

 

            Musíme nenávidieť chamtivosť, márnomyseľnosť a zmyselné potešenia ako matky nemorálností a macošských čností. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 105.)

 

Evergetinos 1.8

Hypothesis 1

 Nikto by nikdy nemal zúfať, aj keby spáchal veľa hriechov, ale mal by mať nádej, že skrze pokánie môže byť spasený.

H. Od abby Izaiáša

 

            Kvôli týmto vášňam zúrivosť, hnev, bitky, vraždy a všetky ostatné zlá majú takú moc nad ľudstvom. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 104.)

 

            Tieto tri vášne otupujú duchovné poznanie a vieru, nevlastných bratov našej prirodzenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 103.)

 

            Písmo nazýva tieto tri vášne dcérami pijavice (porovnaj Prís 30, 15) vrúcne milované ich matkou nerozumnosťou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 102.)

 

            Myseľ je zaslepená týmito tromi vášňami: chamtivosťou, márnomyseľnosťou a zmyslovými pôžitkami. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 101.)

 

            Chamtivosť je zdrojom všetkého zla (porovnaj 1 Tim 6, 10); ale je zrejmé, že chamtivosť je produktom tých dvoch zložiek. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 100.)

 

            Všetky vášne sú zapríčinené sebaláskou a zmyselným potešením; bez nenávisti voči ním nemožno prekonať žiadnu vášeň. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 99.)

 

M&M SHOW 55

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            Niekedy človek odmieta vášeň kvôli vlastnému pôžitku a je oslavovaný tými, ktorí nepoznajú jeho cieľ. Možno ani sám si toho nie je vedomý a tak ho jeho aktivita poráža. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 98.)

 

            Navyše, ak zdržanlivý človek lipne k majetkom, je v duchu bratom takého mnícha; pretože obaja cítia vnútorné potešenie. Majú rovnakú matku, hoci otec je iný, nakoľko každý ma inú vášeň. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 97.)

 

            Pôžitkársky mních nedosiahol nič svojím zrieknutím všetkého. Pretože čo raz robil skrze majetok, to isté robí aj teraz, keď nič nemá. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 96.)

 

            Chvála od druhých plodí hriešnu túžbu, zatiaľ čo ich napomenutie pre hriech, ak nie je iba vypočuté, ale aj prijaté, plodí sebaovládanie. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 95.)

 

            Diabol bagatelizuje malé hriechy; inak by nás nemohol viesť k veľkým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 94.)

 

            Zlo jedno od druhého nadobúda silu; rovnako aj  vášne a tak nás povzbudzujú do stále väčšieho úsilia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 93.)

 

M&M SHOW 54

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            Mnohí bojovali rôznymi spôsobmi v nepriaznivých okolnostiach; no bez modlitby a pokánia nikto neunikol zlu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 92.)

 

            Nepriateľ pozná, ako sa uplatňuje spravodlivosť duchovného zákona, preto hľadá iba súhlas našej mysle. Ak to dosiahne, prinúti nás buď podstúpiť námahy pokánia alebo – ak nekonáme pokánie – bude nás trápiť rôznymi ťažkosťami, ktoré budú mimo našu kontrolu.  Niekedy nás bude povzbudzovať k odporu voči týmto nešťastiam, aby znásobil naše trápenie a potom, v čase našej smrti, poukáže na tento netrpezlivý odpor ako na dôkaz nedostatku viery. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 91.)

 

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App