Feed on
Posts

            „Sú rôzne spôsoby modlitby, ktoré sa navzájom líšia. Napokon ani jeden spôsob modlitby nie je na škodu, okrem toho, čo nie je modlitbou, čiže vyčíňanie satana.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 22.)

 

M&M SHOW 49

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            „Železná brána, čo vedie do mesta (Sk 12, 10) predstavuje kruté srdce. Pre toho, kto vie znášať zlo a je skrúšený sa sama otvára, ako Petrovi. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 21.)

 

            „Pôžitkárske srdce pri odchádzaní z tela býva temnicou a okovami pre dušu, kým pracovité (ktoré má záľubu v námahe a v premáhaní sa kvôli Pánovi) predstavuje otvorené dvere (do iného života). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 20.)

 

            „Bdenie, modlitba a trpezlivosť v nastávajúcich (nepríjemnostiach, nešťastiach a ťažkostiach) nám nepomáhajú len v tom, aby nám zahladzovali samotné rany, ktoré nám boli spôsobené, ale sú osožné srdcu, pravdaže za predpokladu, že rázne prerušíme ich primiešavanie sa do záľuby niečo vlastniť. Kto v takomto stave zotrváva, aj v ostatnom sa mu napomôže, kým ten, kto sa o to nestará a vzájomne ich oddeľuje, pri odchode zo svojho tela bude neznesiteľne trpieť.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 19.)

 

            „Je také pohladenie srdca, ktoré je správne a užitočné, potrebné na jeho citové dojatie. Je však aj iné, bez poriadku a škodlivé, iba na zranenie.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 18.)

 

            „Zlo (hriech), ktorým sa v myšlienkach zaoberáme (s pôžitkom), zatvrdzuje srdcia, kým zdržanlivosť spolu s nádejou zmäkčujú srdce a ničia zlo (odstraňujú ho). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 17.)

 

            „Iba keď odhodíš svoj plášť tak, ako to urobil slepý, a tak sa priblížiš k Pánovi, stávaš sa opravdivým Jeho nasledovníkom a hlásateľom najdokonalejších princípov viery (Mk 10, 50.51.). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 16.)

 

            „Nepovznášaj sa, keď prelievaš slzy vo svojej modlitbe, lebo to sa Kristus dotkol tvojich bedier a tebe sa otvorili oči.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 15.)

 

M&M SHOW 48

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            „Kto sa modlí len svojim telom a nemá ešte zmysel pre duchovno, podobá sa slepcovi, ktorý volal: Syn Dávidov, zmiluj sa! (Mk 10, 48).

            Ten, kto bol predtým slepý, keď sa mu vrátil zrak a uvidel Pána, už ho nenazýval Synom Dávidovým, ale vyznával, že je Synom Božím a klaňal sa mu (Jn 9, 35. 38). (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 13-14.)

 

            „Nepokúšaj sa riešiť nejakú nejasnú a zamotanú vec prostredníctvom zaujatého sporu, ale rob to, čo ti prikazuje duchovný zákon, teda postupuj s trpezlivosťou, modlitbou a neochvejnou nádejou.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 12.)

 

            „Nevystatuj sa poznatkami z Písma, ktoré si si osvojil, aby si so svojím rozumom neupadol do zahanbenia.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 11.)

 

            „Nebuď žiakom samochvály, lebo namiesto pokornej múdrosti sa naučíš byť pyšný.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 10.)

 

            „Ústa trpezlivého a pokorného hovoria pravdu, kým protirečiaci sa podobá sluhovi, ktorý udrel Pána po líci.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 9.)

 

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

 

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

 

M&M SHOW 47

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

            „Kto je pri čítaní Božieho Písma trpezlivý a pokorný, ako aj duchovne aktívny, ten všetko vzťahuje na seba, a nie na druhého.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 6.)

 

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

 

            „Osvedčená viera je ako pevná veža. Pre veriaceho Kristus je všetkým.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 4.)

 

            „Každé dobro nám však Boh dáva predvídavo (s osobitným zámerom). Kto takto verí, ten ho nezničí.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 3.)

 

            „Po prvé, Boh, ako je známe, je počiatok, stred aj koniec akéhokoľvek dobra. Dobro však nemôže sa uskutočniť a ani mu nemôžeme ináč uveriť, než v Kristovi Ježišovi a vo Svätom Duchu.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 2.)

 

            „Nakoľko mnohokrát ste nám vyjadrili túžbu spoznať, čo to je, podľa Apoštola, duchovný zákon (Rim 7, 14), aký je tu myšlienkový systém a ako sa činia tí, ktorí sa snažia ho zachovávať, o tom niečo povieme podľa vlastných síl.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 1.)

 

Umenie duchovného života - publikácie

 

Sv. Ignác Brjančaninov, pros Boha za nás hriešnych!

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 39, odstavec 14-15.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 39, odstavec 9-13.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 39, odstavec 5-8.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 39, odstavec 1-4.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 31-32.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 27-30.

 ***

 Umenie duchovného života

 

 

 

Pole, kapitola 37, odstavec 21-26.

 ***

 Umenie duchovného života

 

M&M SHOW 46

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Pole, kapitola 37, odstavec 18-20.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 17.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 16.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 15.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Krátke rozprávanie o štúdiu svätých otcov, ktorým chceme dať odpoveď na jeden okruh otázok od našich poslucháčov.

Filokalia - Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 12-14.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 11.

 ***

 Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 10.

 ***

 Umenie duchovného života

 

M&M SHOW 45

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, diakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Pole, kapitola 37, odstavec 9.

***

Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 8.

***

Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 6-7.

***

Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 4-5.

***

Umenie duchovného života

 

Pole, kapitola 37, odstavec 1-3.

***

Umenie duchovného života

 

 

 

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App