Feed on
Posts

Pole, kapitola 12, odstavec 49.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 7

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 48.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske 1.2.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 47.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Mt 25, 31-46

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Ak máš nejaké duchovné nadanie a súcitíš s tým, kto ho nemá, týmto súcitom opatruješ svoj dar, kým namyslenec ho stratí, lebo sa stáva obeťou svojej utajovanej namyslenosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 8.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 46.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 45.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

„Venuj čítaniu denne len toľko času, koľko času venuješ modlitbe!“

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 43-44.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 41-42.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 39-40.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 6

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 37-38.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

400 textov o láske 1.1.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 34-36.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pane požehnaj!

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Vzývaj Boha, aby otvoril oči tvojho srdca a ty si uzrel úžitok z tvojej modlitby a zo skúsenosti poučeného čítania.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 7.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 32-33.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 31.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 29-30.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Keď dodržujeme Kristove prikázania, nerobíme to pre Boha, nakoľko On nič nepotrebuje a je Darcom všetkých požehnaní. My sme to, kto má z toho osoh, pretože tým vyhrávame pre seba večný život a potešenie z nevýslovných požehnaní.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 3.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 27-28.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 25-26.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 5

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 24.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Sv. Maxim Vyznávač: 400 textov o láske.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Hosťami dnešného podkastu bol vladyka Milan Lach, SJ, biskup Eparchie Parma a o. František Fedorišin.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Pole, kapitola 12, odstavec 22-23.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Kto je pri čítaní Božieho Písma trpezlivý a pokorný, ako aj duchovne aktívny, ten všetko vzťahuje na seba, a nie na druhého.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 6.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 20-21.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 19.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Tak ako dobrý skutok vykonaný bez úprimnej viery je mŕtvy a neúčinný, tak tiež viera samotná bez spravodlivých skutkov nás nezachráni od večného ohňa; pretože Pán hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Ak teda milujeme Pána a veríme v neho, budeme sa snažiť naplniť jeho prikázania a tak obdržať večný život. Ale ako sa môžeme nazývať veriacimi, ak zanedbávame dodržiavanie jeho príkazov, ktoré celé stvorenie poslúcha, a ak hoci sme boli vyvýšení nad celé stvorenie, sme jedinými, ktorí neposlúchajú Stvoriteľa a ukazujú nevďačnosť svojmu Dobrodincovi? (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 2.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 4

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Cvičenie v pohotovosti

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 3

"Aký úspech môže niekto očakávať, keď nemá nadšený zápal kresťana túžiaceho páčiť sa Bohu? Ak ide o niečo, čo si nevyžaduje prácu, človek je pripravený to urobiť; ale akonáhle je potrebné urobiť niečo navyše, alebo priniesť nejakú obetu, okamžite odmieta, pretože nie je schopný to vykonať. Potom nejestvuje nič, na čo by sa mohol spoľahnúť k pohnutiu k dobrým skutkom; sebaľútosť rozloží všetky základy. A ak sa vkradne nejaký iný motív, než ten spomenutý, môže premeniť dobrý skutok na zlý." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

            „Nech nad každým tvojím počínaním vládne Najvyšší, ktorý je pôvodcom každého dobra, aby tvoje počínanie bolo v súlade s Bohom.“ (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 5.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Pole, kapitola 12, odstavec 13.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

M&M SHOW 2

"Jestvuje moment, veľmi zreteľný moment, ktorý je výrazne zaznamenaný v toku nášho života, kedy človek začína žiť kresťanský život. Je to moment, keď v ňom začali byť prítomné charakteristické znaky kresťanského života. Kresťanský život je nadšenie a sila pre zotrvávanie v spoločenstve s Bohom prostredníctvom aktívneho napĺňania jeho svätej vôle, podľa našej viery v Ježiša Krista a s pomocou a Božej milosti, na slávu jeho svätého mena." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

- Older Posts »