Feed on
Posts

            Prijmi s pokojom prepletanie dobra a zla a potom Boh vyrieši všetky nespravodlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 159.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App