Feed on
Posts

            Stráž svoju myseľ a nebudeš trápený pokušeniami. Ak v tom zlyháš, prijmi s trpezlivosťou všetky skúšky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 163.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App