Feed on
Posts

Archive for July 2021

            Zlovoľnosť je neprehľadnou sieťou; a ak sa niekto bezstarostne do nej čiastočne zamotá, postupne je do nej úplne vtiahnutý. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 172.)

 

Read Full Post »

            Všetko, čo sa stane, má malý začiatok a rastie tým viac, čím viac je živené. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 171.)

 

Read Full Post »

            Keď si sa zaplietol do niečoho zlého, nehovor: „To ma nepremôže.“ Pretože nakoľko si sa zaplietol, bol si už premožený. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 170.)

 

Read Full Post »

            Môže sa stať, že niekto zdanlivo napĺňa prikázanie, ale v skutočnosti slúži vášni a pre zlé myšlienky ničí dobro svojho skutku. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 169.)

 

Read Full Post »

            Človek unášaný svojimi myšlienkami je nimi oslepený; aj keď vidí dielo hriechu, nevidí jeho príčiny. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 168.)

 

Read Full Post »

            Čím viac sa rozum oslobodí od telesných potrieb, tým zreteľnejšie vidí chytráctvo nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 167.)

 

Read Full Post »

            Kto hovorí, že pozná všetky úklady diabla, nevedomky padá do jeho pasce. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 166.)

 

Read Full Post »

            Odmietni všetky myšlienky lakomstva a uvidíš nástrahy nepriateľa. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 165.)

 

Read Full Post »

            Modli sa, aby ťa nepostihlo pokušenie; ale keď príde, prijmi ho ako poplatok, ktorý si si zaslúžil. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 164.)

 

Read Full Post »

            Stráž svoju myseľ a nebudeš trápený pokušeniami. Ak v tom zlyháš, prijmi s trpezlivosťou všetky skúšky. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 163.)

 

Read Full Post »

            Z pôžitkov milujúceho srdca povstávajú nezdravé myšlienky a slová; a podľa dymu ohňa spoznávame, čo horí. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 162.)

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, o. Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

 

Read Full Post »

            Rozumné vychádza zo zrozumiteľného, podľa Božieho nariadenia, ktoré poskytuje to, čo je potrebné. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 161.)

 

Read Full Post »

            Nevyvážená kvalita našich myšlienok spôsobuje zmeny v našom stave. Pretože Boh prideľuje k našim dobrovoľným myšlienkam následky, ktoré sú im primerané, ale nie sú nevyhnutne našou voľbou. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 160.)

 

Read Full Post »

            Prijmi s pokojom prepletanie dobra a zla a potom Boh vyrieši všetky nespravodlivosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 159.)

 

Read Full Post »

            Všetky dobré veci prichádzajú z Božej prozreteľnosti a tí, ktorí ich prinášajú, sú služobníci dobra. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 158.)

 

Read Full Post »

            Ak niekto zabezpečí tvoje telesné potreby a ty ho chváliš ako dobrého bez vzdávania vďaky Bohu, potom neskôr sa ti ten človek bude zdať zlým. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 157.)

 

Read Full Post »

            Prijmi terajšie utrpenie kvôli budúcemu požehnaniu, takto nikdy neoslabneš vo svojom zápase. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 156.)

 

Read Full Post »

Vysviacka a prvé sv. liturgia o. Mirona Keruľ-Kmeca ml. spojená s krstom jeho syna Mirona Theophana - 26-27. júna 2021.

Vysviacka:

Video

Fotografie

Primície:

Video - YouTube

Video - Facebook

Fotografie

 

Read Full Post »

            Ak ťa niekto pokrytecky vychvaľuje, buď si istý, že neskôr ťa bude očierňovať. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 155.)

 

Read Full Post »

            Ak si sa ocitol v spoločnosti klebetiacich ľudí, považuj sa za zodpovedného za ich rozprávanie – ak nie pre súčasnú vinu, tak pre starý dlh. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 154.)

 

Read Full Post »

            Keď pocítiš potešenie z počúvania o nejakom zle, nehnevaj sa na toho, kto to hovorí, ale na seba. Pretože počúvanie hriešnym spôsobom dáva poslovi zdanie hriešnosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 153.)

 

Read Full Post »

            Nepočúvaj o hriechoch druhých ľudí. Pretože cez takéto počúvanie sú do teba vtlačené rysy takýchto hriechov. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 152.)

 

Read Full Post »

            Ak nemáš rád napomenutia, ukazuje to, že vášeň, s ktorou zápasíš, prišla z tvojej slobodnej vôle. Ale ak vítaš napomenutie, tak potom vášeň je z dedičstva. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 151.)

 

Read Full Post »

            Nenapomínaj mocného človeka pre aroganciu, ale poukáž na nebezpečenstvo zahanbenia; ak má nejaký cit, príjme takýto druh napomenutia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 150.)

 

Read Full Post »

            Bezpodmienečné prijatie tradície je užitočné pre mierneho človeka, pretože potom nepokúša Božiu trpezlivosť alebo nepadá často do hriechu. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 149.)

 

Read Full Post »

            Hlbšie duchovné poznanie pomáha človeku tvrdého srdca: pretože ak nie je naplnený bázňou, odmieta prijať námahy pokánia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 148.)

 

Read Full Post »

            Pravidelné online stretnutia prostredníctvom ZOOM. Zámerom je spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života štúdiom učenia svätých otcov.

            Ak by ste mali vážny záujem o tieto formačné stretnutia, ktoré sa budú konať každý pondelok o 20.00, je potrebná registrácia. E-mailom Vám budú včas zaslané podrobnosti o programe ako aj Zoom link pre vstup na stretnutie.

             Prvé stretnutie je naplánované na 2. 8. 2021. Registrácia je možná aj po tomto termíne.

Video pozvánka

Read Full Post »

            Bez pamätania na Boha nie je žiadne pravdivé poznanie, ale iba falošné. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 147.)

 

Read Full Post »

            „Trpezlivý (má) veľa rozumu“ (Prís 14, 29); a rovnako aj ten, kto načúva slovám múdrosti. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 146.)

 

Read Full Post »

            Ten, čo skúma všetko a drží sa toho, čo je dobré (porov. 1 Sol 5, 21), nakoniec sa vyhne všetkému, čo je zlé. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 145.)

 

Read Full Post »

            Myšlienky pôžitkárskeho človeka sú kolísavé, akoby boli na váhe; Niekedy lamentuje a plače pre svoje hriechy a niekedy bojuje a protirečí blížnemu, ospravedlňujúc svoje zmyslové potešenia. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 144.)

 

Read Full Post »

            Ten, kto hľadá chválu je zapletený do vášne; kto lamentuje nad utrpeniami, je pripútaný k zmyslovým potešeniam. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 143.)

 

Read Full Post »

            Nehovor: „Nechcem to, ale stane sa to.“ Pretože dokonca aj keď nechceš tú vec, predsa vítaš to, čo ju spôsobuje. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 142.)

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App