Feed on
Posts

Archive for January 2020

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 18.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 17.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 16.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Cvičenie v pohotovosti

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 15.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 14.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

"Aký úspech môže niekto očakávať, keď nemá nadšený zápal kresťana túžiaceho páčiť sa Bohu? Ak ide o niečo, čo si nevyžaduje prácu, človek je pripravený to urobiť; ale akonáhle je potrebné urobiť niečo navyše, alebo priniesť nejakú obetu, okamžite odmieta, pretože nie je schopný to vykonať. Potom nejestvuje nič, na čo by sa mohol spoľahnúť k pohnutiu k dobrým skutkom; sebaľútosť rozloží všetky základy. A ak sa vkradne nejaký iný motív, než ten spomenutý, môže premeniť dobrý skutok na zlý." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

Každý bude ohňom solený

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 13.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

"Jestvuje moment, veľmi zreteľný moment, ktorý je výrazne zaznamenaný v toku nášho života, kedy človek začína žiť kresťanský život. Je to moment, keď v ňom začali byť prítomné charakteristické znaky kresťanského života. Kresťanský život je nadšenie a sila pre zotrvávanie v spoločenstve s Bohom prostredníctvom aktívneho napĺňania jeho svätej vôle, podľa našej viery v Ježiša Krista a s pomocou a Božej milosti, na slávu jeho svätého mena." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 12.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Neviete ani dňa ani hodiny

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 11.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Read Full Post »

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

M&M SHOW – tento názov sme si zvolili nielen podľa začiatočných písmen našich mien, ale aj podľa názvu známych cukríkov kvôli ich sladkosti a sladkým je predsa aj samotný duchovný život...

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

            „Nakoľko Božou milosťou sme sa zriekli Satana a jeho skutkov a prisahali vernosť Kristovi, ako pri krste tak teraz aj pri vstupe do mníšstva, dodržujme prikázania. Nevyžaduje to len toto naše dvojité povolanie, ale tiež naša prirodzená povinnosť, pretože sme boli pôvodne stvorení Bohom ako veľmi dobrí (porov.: Gn 1, 31), dlžíme Bohu takými aj byť. Hoci hriech vstúpil do nás skrze našu nedbanlivosť a uviedol nás do stavu, ktorý odporuje prirodzenosti, boli sme vykúpení skrze veľkú Božiu milosť a obnovení vášňou Toho, ktorý je bez vášní. Boli sme draho vykúpení (porov.: 1 Kor 6, 20), a to krvou Krista a vyslobodení z hriechu predkov. Ak teda sa staneme spravodliví, to nie je nič veľké; ale odpadnutie od spravodlivosti je opovrhnutiahodné a zaslúži odsúdenie.“ (Sv. Theodoros Veľký Asketik, 100 duchovných textov, 1.)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

„Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti.“ (Sv. Ignác Briančaninov)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 10.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

K tejto téme odporúčam tiež podcast: Cirkev súčasnosti potrebuje pravých duchovných otcov

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 9.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Askéza vo výchove

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 7-8.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 5-6.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 4.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Proces uzdravenia

Mk 10, 46-52 / Lk 18, 35-43

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 12, odstavec 1-3.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Správa TK KBS

Hľadanie podcastov na iPhone

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 70.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Ako odpočíva biskup

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 67-69.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 65-66.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 63-64.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Nestratiť spojenie s Bohom

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 56-62.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Srdce v pasci

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 44-55.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 42-43.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 40-41.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 39.

***

 

 

Read Full Post »

Dar pevného ducha

„V mojom vnútri obnov ducha pevného“ (Ž 51, 12).

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 36-38.

***

 

 

Read Full Post »

Človek môže byť dobrým alebo zlým podľa toho, akým spôsobom používa sily svojej duše. (Sv. Paisij Svätohorský)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 35.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 31-34.

***

 

 

Read Full Post »

Pole, kapitola 11, odstavec 30.

***

 

 

Read Full Post »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App