Feed on
Posts

M&M SHOW 3

"Aký úspech môže niekto očakávať, keď nemá nadšený zápal kresťana túžiaceho páčiť sa Bohu? Ak ide o niečo, čo si nevyžaduje prácu, človek je pripravený to urobiť; ale akonáhle je potrebné urobiť niečo navyše, alebo priniesť nejakú obetu, okamžite odmieta, pretože nie je schopný to vykonať. Potom nejestvuje nič, na čo by sa mohol spoľahnúť k pohnutiu k dobrým skutkom; sebaľútosť rozloží všetky základy. A ak sa vkradne nejaký iný motív, než ten spomenutý, môže premeniť dobrý skutok na zlý." (Sv. Teofan Zatvornik)

M&M SHOW – rozhovory o rôznych témach duchovného života s mojím synom, subdiakonom Mironom. Témy našich rozhovorov budú sledovať učenie svätého Teofana Zatvornika v jeho diele „Duchovný život“.

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App