Feed on
Posts

Boj proti vášňam

Človek môže byť dobrým alebo zlým podľa toho, akým spôsobom používa sily svojej duše. (Sv. Paisij Svätohorský)

***

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App