Feed on
Posts

"Začiatkom skutočného života človeka je bázeň Božia. Ale bázeň Božia neprebýva v duši spolu s rozptýleniami z vonkajšieho sveta. Srdce človeka slúžiaceho zmyslom je rozptýlené, odtiahnuté od potešenia z Boha.“ (Svätý Izák Sýrsky)

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App