Feed on
Posts

            Ty, ktorý neveríš! Odvráť sa od nedostatku viery! Hriešnik! Odmietni svoj hriešny život! Rozumný človek! Zapri svoju falošnú múdrosť! Obráť sa k Bohu! So svojou dobrotou a odmietnutím zla, sa staneš ako sú deti a s detskou jednoduchosťou uveríš v Evanjelium.

            Mŕtva viera, alebo vyznávanie Krista iba z neochotnej nutnosti, je niečo, čoho sú schopní démoni! Taká viera iba pridá väčšie odsúdenie na Kristovom súde. Nečistý duch vykríkol na Pána: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1, 24). Viera v Evanjelia musí byť živá; človek musí veriť s mysľou a srdcom; viera sa vyznáva ústami a potvrdzuje životom. „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov!“ (Jak 2, 18). Takto apoštol Jakub vyzýva toho, kto sa chvastá svojou mŕtvou vierou s prázdnou vedomosťou o jestvovaní Boha.

            „Viera,“ hovorí svätý Simeon Nový Teológ, „v plnom zmysle tohto slova obsahuje v sebe všetky božie prikázania v Kristovi. Je potvrdená istotou, že nejestvuje žiadna malá časť v prikázaniach, ktorá by nemala žiaden význam, a že všetky z nich, do poslednej ioty sú život a opodstatnením pre večný život.“ (Pole, kapitola 8, odstavec 16-18.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App