Feed on
Posts

            Čo je prvou emóciou alebo porozumením, ktoré sa objaví v duši z dodržiavania Kristových prikázaní? Chudoba ducha.

            Keď kresťan skutočne zatúži po naplnení vnútorných i vonkajších Kristových prikázaní, okamžite si je vedomý vlastnej padnutej prirodzenosti, ktorá rebeluje a tvrdohlavo koná proti Evanjeliám.

            Kresťan, vo svetle Evanjelií, vidí v sebe úplný pád ľudstva.

            Z tejto vízie prichádza pokorné seba posúdenie, ktoré v Evanjeliách je nazvané „chudobný v duchu“.

            Chudoba ducha je blahoslavenstvo, prvé z evanjeliových blahoslavenstiev, prvé v poriadku duchovného rastu, je to prvý duchovný stav, prvý krok na rebríku čností. (Pole, kapitola 6, odstavec 2-6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App