Feed on
Posts

            Pán povedal nasledujúce o tých, ktorí počúvajú Evanjelia a usilujú sa naplniť ich prikázania: sú to tí, ktorí „počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu“ (Lk 8, 15). Varoval svojich učeníkov, že môžu očakávať nenávisť od sveta, prenasledovania a útoky a sľúbil neprestajnú stráž a ochranu. Povedal im, aby sa nebáli a neboli slabí vo viere a naplnili dušu trpezlivosťou. V neustálej dôvere v Boha, musíme hrdinsky zniesť utrpenia prichádzajúce z vášní, ktoré prichádzajú z našej padnutej prirodzenosti a od našich bratov, od ľudí, ktorí nás obklopujú a od démonov, našich nepriateľov. Pretože „kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 24, 13). (Pole, kapitola 5, odstavec 37.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App