Feed on
Posts

            Pán prikázal tým, ktorí dávajú almužny, aby to robili v skrytosti; tým, ktorí sa modlia, aby sa modlili v samote ich izby; a tým, čo sa postia prikázal, aby tak robili v skrytosti (porov.: Mt 6, 18). Tieto čnosti majú byť uskutočňované iba so zámerom páčiť sa Bohu a pre úžitok duší blížnych a našej. Naše duchovné poklady nemajú byť schované iba pred zrakom sveta, ale dokonca pred našou ľavou rukou. Diela, ktoré oslavujú ľudí, kradnú naše čnosti, keď ich robíme verejne bez úsilia o ich ukrytie. Takto začíname nachádzať záľubu v páčení sa ľuďom a v pokrytectve. Dôvodom pre toto je poškodený a hriešny stav našej duše. Tak ako choré telo potrebuje byť chránené pred vetrom, chladom, škodlivým jedlom a nápojom, tak chorá duša potrebuje byť chránená zo všetkých strán. Ako chránime svoje čnosti, aby neboli zničené ľudskou chválou, tak tiež ich musíme uchrániť od zla, ktoré v nás prebýva, ktoré je našou „ľavou rukou“. Nesmieme sa dať vyrušiť márnivými myšlienkami a fantáziami, spolu s radosťou a potešením, ktoré prichádzajú po dobrom skutku, pretože toto zničí ovocie čnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App