Feed on
Posts

            „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). Spravodlivosť zákonníkov a farizejov sa uspokojovala štúdiom litery Božieho zákona bez zodpovedajúceho štúdia života podľa Zákona, a tak viedli život oponujúci Zákonu. Výsledkom ich povrchnej znalosti, tí, ktorí sa sústredili iba na štúdium litery zákona, upadli do pýchy a nafúkanosti, ako to hovorí svätý Marek Asketik vo svojej štvrtej homílií. To je presne to, čo sa stalo zákonníkom a farizejom v Kristovom čase. Božie prikázania, ktoré sa učia iba uskutočňovaním, ostali skryté pred farizejmi. Duchovné oči, ktoré sú osvetlené uskutočňovaním prikázaní, neboli nikdy otvorené pre farizejov. Kvôli ich skutkom, ktoré protivili Božiemu zákonu, obsiahli falošné pochopenie Božieho zákona a tento zákon, ktorý ich mal priviesť bližšie k jednote s Bohom, stal sa pre nich oddelením od Boha a urobil ich jeho nepriateľmi. Každé Božie prikázanie je sväté tajomstvo; je plne odhalené iba tým, ktorí ho uskutočňujú a v miere ako ho napĺňajú. (Pole, kapitola 5, odstavec 13.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App