Feed on
Posts

            „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen“ (1 Pt 4, 10-11). Boh oslávi tých, ktorí zabúdajú na svoju vlastnú slávu a hľadajú ako osláviť Boha a pomôcť ľuďom, aby ho spoznali. „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec“ (Jn 12, 26). Kto koná všetky svoje dobré skutky v skrytosti, iba s úmyslom osláviť Boha, bude oslávený pre dobro druhých tajomným pôsobením Božej prozreteľnosti. (Pole, kapitola 5, odstavec 12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App