Feed on
Posts

            Prvým prikázaním daným ľuďom vteleným Pánom, je príkaz pokánia. Svätí Otcovia trvajú na tom, že pokánie musí byť začiatkom spravodlivého života a srdcom a dušou pre celú jeho dĺžku. Bez pokánia je nemožné ani vyznať Spasiteľa ani zotrvať v tomto vyznaní. Pokánie je spoznanie vlastného padnutého stavu, ktorý urobil ľudskú prirodzenosť poškvrnenou a hanebnou a tak neustále potrebuje vykúpenie. Vykupiteľ, ktorý je presvätý, nahrádza padnutého človeka, ktorý sa mu vyznáva. (Pole, kapitola 5, odstavec 10.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App