Feed on
Posts

            Prikázanie Nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samé Evanjelium. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).

            Pán nazýva svoje prikázania „malé“ kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší čo i len jedno z nich „bude v Nebeskom kráľovstve najmenší“ (Mt 5, 19), čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva.

            Obávajme sa možnosti byť odmietnutí Kristom! Študujme Evanjelia; nájdime v nich všetky Pánove prikázania; vložme ich do pamäte pre neúnavné a stále napĺňanie; verme so živou vierou v Evanjelia! (Pole, kapitola 5, odstavec 7-9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App