Feed on
Posts

            Dôležitosť Starého zákona pre človeka môže byť porovnaná k testamentu, ktorý má zvyčajne všetky možné detailné vysvetlenia o dedičstve vrátane faktov, čísel a plánov pre budovy. Nový zákon je dedičstvo samo. Predtým všetko bolo opísané na papieri; teraz je všetko dané skutočnou pravdou.

            Aký je rozdiel medzi evanjeliovými prikázaniami a Starým zákonom? Ten druhý nedovolil padnutému človeku padnúť ešte hlbšie do neprirodzeného stavu, ale zároveň nemal moc pozdvihnúť človeka do stavu bezhriešnosti, v ktorom bol stvorený. Desatoro zachovalo v človeku schopnosť neskôr prijať evanjeliové prikázania. Evanjeliové prikázania dvíhajú nás k bezhriešnosti a to ešte k väčšej, než v ktorej sme boli stvorení – premieňajú človeka na chrám živého Boha (porov.: Jn 14, 23). Urobiac ho Božím chrámom, udržujú ho v tomto milosťou naplnenom, nadprirodzenom stave (porov.: Jn 15, 10). (Pole, kapitola 5, odstavec 3-4.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App