Feed on
Posts

            Iba tie náboženské knihy, ktoré sú napísané svätými Otcami všeobecnej Ortodoxnej Cirkvi sú prijateľné na čítanie. Toto Ortodoxná Cirkev vyžaduje od svojich detí.

            Ak si myslíš opak alebo ak považuješ tento príkaz Cirkvi za menej dôležitý než tvoje názory alebo názory iných, ktorí s tebou súhlasia, potom už nie si dieťa Cirkvi, ale kritik Cirkvi.

            Nazývaš ma jednostranným, neosvieteným dogmatikom? Nechaj mi moju jednostrannosť a všetky moje ostatné nedostatky. Radšej budem zaostalé, neosvietené dieťa Cirkvi, než zdanlivo dokonalý človek, ktorý sa opovažuje riadiť Cirkev, vedie sám seba k neposlušnosti a oddelenia sa od nej. Moje slová budú príjemné skutočným deťom Cirkvi.

            Tieto skutočné deti vedia, že ktokoľvek chce získať nebeskú múdrosť, musí najprv za sebou nechať svoju pozemskú múdrosť, nech je akokoľvek veľká a spoznať, čo je jej skutočnou prirodzenosťou – útok na Boha (porov.: 1 Kor 3, 19). (Pole, kapitola 4, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App