Feed on
Posts

            Ak tvoja myseľ a srdce je ešte nepopísanou tabuľou, nechaj Pravdu a Ducha napísať na ňu Božie prikázania a jeho duchovné učenie.

            Ak si dovolil, aby tvoja duša bola popísaná rôznymi mienkami a dojmami bez starostlivého rozlišovania, kto bol tým pisateľom a o čom písal, potom zostri špongiou veci napísané falošnými učiteľmi, očisť svoju dušu pokáním a odmietnutím všetkého, čo protiví Bohu.

            Nech jediným pisateľom na tabuli tvojej duši je Boží prst.

            Priprav svoju myseľ a srdce pre tohto autora so zbožnosťou a čistým životom. Potom, skrze tvoje modlitby a tvoje čítanie, tabula tvojej duše bude nenápadne a tajomne popísaná zákonom Ducha. (Pole, kapitola 4, odstavec 5-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App