Feed on
Posts

            Čítanie svätých Otcov musí byť svedomitou, pozornou a stálou aktivitou. Náš neviditeľný nepriateľ, ktorý nenávidí hlas pravdy (porov.: Prísl 11, 15), zvlášť opovrhuje hlasom svätých Otcov. Tento hlas odsudzuje klamstva nášho nepriateľa, odhaľuje jeho pravdy a spôsob jeho konania. Preto tento nepriateľ bojuje proti čítaniu Otcov skrze rôzne pyšné a rúhavé myšlienky; pokúša sa strhnúť čitateľa do pozemských starostí, aby ho odviedol od spasiteľného čítania; útočí na neho s depresiou, znudením, zábudlivosťou. Z toho zápasu proti čítaniu svätých Otcov môžeme spoznať akou je efektívnou zbraňou a preto sa jej nepriateľ tak veľmi obáva. Nepriateľ pracuje bez odpočinku, aby túto zbraň vytrhol z našich rúk. (Pole, kapitola 3, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App