Feed on
Posts

            Nebo privítalo svätých Otcov do ich blaženosti. Takto sa stáva zrejmé, že ich myšlienky, pocity a skutky si zasluhujú nebo. Svätí Otcovia zdieľali svoje myšlienky, srdcia a skutky vo svojich písomnostiach. Akými neoceniteľnými sprievodcami do neba sú tieto ich diela!

            Všetky tieto diela svätých Otcov boli spísané z inšpirácie alebo pod vplyvom Svätého Ducha. Akú zázračnú zhodu v nich nachádzame. Aký neuveriteľný súzvuk! Každý, kto sa nimi riadi, má bez akejkoľvek pochybnosti za sprievodcu samotného Svätého Ducha. (Pole, kapitola 3, odstavec 6-7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App