Feed on
Posts

            Nie je žiadna užšia známosť, ani intímne spojenie než jednota myšlienok, pocitov a cieľov (porov.: 1 Kor 1, 10).

            Kde je táto jednota mysle, tam musí byť tiež symfónia pocitov a úspech v dosahovaní spoločných cieľov.

            Nadobudni pre seba myslenie a duch svätých Otcov čítaním ich diel. Svätí Otcovia dosiahli konečný cieľ – došli k spáse. Ty tiež dosiahneš tento cieľ podľa prirodzeného poriadku vecí. Ako niekto, kto je s nimi zajedno v mysli a v srdci, budeš spasený. (Pole, kapitola 3, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App