Feed on
Posts

            Keď Pán bol na tomto svete so svojim presvätým telom, mnohí ho videli a predsa ho nevideli. Aký úžitok prijíma človek, keď sa pozerá iba očami svojho tela, ktoré zdieľa so zvieratami a nevidí nič očami svojej duše – jej mysle a srdca? A dnes mnohí čítajú Evanjelium denne, ale v tom istom čase ho vlastne vôbec nečítajú; vôbec ho nepoznajú.

            Svätý Marek Asketik povedal, že Evanjelium sa musí čítať iba s čistou mysľou; je pochopené, až keď jeho prikázania sú naplnené v skutkoch. A predsa presné a úplné zjavenie zmyslu Evanjelia je nemožné dosiahnuť vlastnými silami. Je to Kristov dar.

            Keď Svätý Duch vstúpi do úprimného verného služobníka, urobí ho úplným čitateľom a uskutočňovateľom Evanjelia.

            Evanjelium je obrazom kvalít nového človeka, ktorý je „Pán z neba“ (porov.: 1 Kor 15, 47). Tento nový človek je Bohom v podstate. Jeho sväté pokolenie ľudí, ktorí v neho veria a sú v ňom premenení, robí bohmi svojou milosťou. (Pole, kapitola 2, odstavec 22-25.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App