Feed on
Posts

            Aké úžasné je uznať si vlastnú hriešnosť! Kto sa považuje za hriešnika, má otvorený prístup k Ježišovi. Aké požehnanie je v spoznaní svojich hriechov! Aké požehnané je vidieť hĺbky svojho srdca! Ktokoľvek pozrie do svojho srdca zabudne, že na zemi sú iní hriešnici. Jeho blížni sa mu budú zdať čistí a bez škvrny a anjelskí. Pozerajúc na seba, skúmajúc svoje škvrny hriechov, príde k presvedčeniu, že jedinou možnosťou spásy je Božie milosrdenstvo. Je otrokom, nie iba kvôli nedodržiavaniu Božích prikázaní, ale tiež z ich nedostatočnému napĺňaniu, pretože jeho napĺňanie je lepšie nazvať prekrútením prikázaní. Nakoľko potrebuje veľké milosrdenstvo, vylieva ho na tých, ktorí ho obklopujú. „Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 12-13). (Pole, kapitola 11, odstavec 9.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App