Feed on
Posts

            V jeden sobotný deň Pán kráčal so svojimi svätými učeníkmi cez pšeničné pole. Učeníci boli hladní a tak začali trhať pšeničné klasy, očistili semená a jedli ich. Keď to videli farizeji, povedali Pánovi: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu“ (Mt 12, 2). Pán im na to pripomenul Dávida a kňazov, prvý porušil sobotu náhodou, druhí podľa zákona. Potom zopakoval svoje prísne napomenutie: „Keby ste vedeli, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,“ neboli by ste odsúdili nevinných“ (Mt 12, 7).

            Toto pokušenie je tak hrozné a zlé! Predstiera dodržiavanie zákona s úzkostlivou správnosťou, ale ničí podstatu zákona. Ó slepý farizej! Neporozumel si, že Pán ti hovorí: „Budem milosrdný?“ Keď vidíš nedokonalosť blížneho, zľutuj sa nad ním – to je tvoja povinnosť! Slabosť, ktorú v ňom vidíš, môže sa zajtra stať tvojou slabosťou. Ty si pokúšaný, pretože si pyšný a slepý! Naplňuješ iba niektoré z večných zákonov a stal si sa ohromený sám sebou! Zavrhuješ a súdiš blížnych, ktorí porušili zákon bezvýznamným spôsobom a nepovšimol si si, že konajú veľké a skryté čnosti, ktoré sa páčia Bohu, pretože tieto čnosti sú neznáme tvojmu pyšnému a krutému srdcu. Ešte si neskúmal svoje srdce. Ešte si nevidel seba samého, preto sa nepovažuješ za hriešnika. Preto tvoje srdce ešte nie je zlomené; nie je naplnené pokáním a pokorou. Preto nechápeš, že potrebuješ Božie milosrdenstvo a spásu tak ako každý iný. Je to hrozná vec nepokladať sa za hriešnika! Ježiš odmieta tých, ktorí nepriznávajú svoju hriešnosť: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5, 32). (Pole, kapitola 11, odstavec 7-8.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App