Feed on
Posts

            Stalo sa, že Pán vstúpil do domu istého Matúša a zmenil vyberača daní na apoštola; vtelený Boh sa usadil k stolu s hriešnikmi. Farizeji boli pohoršení, keď to videli. Spýtali sa Ježišových učeníkov: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ (Mt 9, 11).

            Povedzte mi najprv farizeji, prečo voláte týchto ľudí hriešnikmi? Nebolo by viac vhodné volať ich požehnanými anjelmi, cherubínmi, pretože sám Boh uznal za hodné s nimi stolovať? Nebolo by lepšie povedať: „My sme tiež hriešnici! Prijmi nás, milosrdný Ježiš, dovoľ nám priblížiť sa k tvojím nohám. Uprednostnil si týchto hriešnikov pred nami, ty, ktorý poznáš srdcia a pravý súd! Stoluješ s nimi. Je to zrejmé: naše hriechy sú v tvojich očiach ťažšie než ich. Stoluješ s nimi; dovoľ nám aspoň padnúť k tvojím nohám.“

            Ale žiadna sladká vôňa pokory nebola v týchto temných, takzvaných spravodlivých mužoch, ktorí sú naplnení pokladmi padnutej ľudskej prirodzenosti, vykonštruovanej pravdy sveta, pravdy démonov. Nehanebne súdia Pána, súdia hriešnikov, ktorých prijal. Odmietajú Pána hovoriac: „váš učiteľ,“ aby tak bolo zrejmé, že ho neprijímajú ako „svojho učiteľa“. (Pole, kapitola 11, odstavec 3-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App