Feed on
Posts

            Strážme svoje zmysly, nedovoľme im, aby sa stali kanálom pre vstup hriechu do duše. Vládnime naším zvedavým očiam a ušiam. Spútajme na prvý pohľad malý jazyk, ktorý však môže spôsobiť veľké spustošenie. Pokorme nerozumné túžby tela striedmosťou, pozornosťou, asketickými námahami, častým pripomínaním smrti a sústredenou a neprestajnou modlitbou. Potešenia tela sú tak krátkodobé! Aký odporný je ich nevyhnutný koniec! Naopak, telo, ktoré je obrnené zdržanlivosťou a strážením zmyslov, očistené slzami pokánia a posvätené častou modlitbou, tajomne sa premieňa na chrám Svätého Ducha, voči ktorému sú všetky útoky nepriateľa neúčinné.

            Pokora chráni pred všetkými nástrahami diabla, ktorý sa nás tak ani nemôže dotknúť. Amen. (Pole, kapitola 10, odstavec 18-19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App