Feed on
Posts

            A čo povedať o našom srdci? Zaštepme plodonosnú vetvu do toho neplodného figovníka, zaštepme sa do Kristových dobier, učme sa evanjeliovej pokore, prinúťme sa prijať vôľu Evanjelií. Keď vidíme naše srdce v ustavičnom nesúhlase s Evanjeliami, v ustavičnom protirečení, viďme v týchto protirečeniach, ak v zrkadle, našu padnutú prirodzenosť. Nariekajme pre svoje hriechy pred Pánom, našim Stvoriteľom a Vykupiteľom, zakúsme bolesť spasiteľného utrpenia. Ostaňme v tomto zármutku, kým neuvidíme svoje uzdravenie. Zarmúteným a pokorným srdcom Boh nepohŕda.  Boh je náš Stvoriteľ a nás veľký Pán. Môže znovu stvoriť naše srdce a pretransformovať ho z milovníka hriechu na milovníka Boha. (Pole, kapitola 10, odstavec 17.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App