Feed on
Posts

            Zabarikádujme svoju myseľ s pokorou, nedovoľme jej bezohľadne usilovať o všetko, čo si praje, bezstarostne zhromažďujúc informácie; ale radšej ochráňme ju bez ohľadu na to, ako atraktívne sa to zdá. Ochráňme svoju myseľ pred pokušením falošných učiteľov, ktorí sa skrývajú pod kostýmom kresťanskej viery. Pokorme svoju myseľ poslušnosťou Cirkvi, odložiac všetky myšlienky, ktoré chcú prevziať Božie miesto. Úzky chodník poslušnosti Cirkvi je pre myseľ najprv veľmi ťažký; ale vedie myseľ k šírke a slobode duchovnej múdrosti, v protiklade ku všetkému, čo hovorí telesná myseľ. Nedovoľme našej mysli čítanie duchovnej literatúry, ktorá je nie je napísaná autormi pravej Cirkvi, ktorým Cirkev vydala svedectvo, že sú pravými nádobami Svätého Ducha. Kto číta svätých autorov, bezpochyby má účasť na milosti Ducha, ktorý v nich prebýval a hovoril cez nich; ale kto číta diela heretikov, dokonca aj keď sú nazývaní svätými v ich heretických zhromaždeniach, má účasť na duchu klamu. Kvôli neposlušnosti Cirkvi, čo je pýcha, sa padá do nástrah princa tohto sveta. (Pole, kapitola 10, odstavec 16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App