Feed on
Posts

            Toto je však slabý opis všetkých tých nástrah, ktoré nastavil princ tohto sveta pre kresťanov. Nespôsobuje však tento slabý opis chvenie, nenúti nás spýtať sa rovnakú otázku: „Kto môže uniknúť tým nástrahám?“

            Ale ja som ešte neskončil s  maľbou tohto hrozného obrazu! Môj štetec je inšpirovaný pokračovať v maľbe, vedený Božím slovom.

            Čo toto Božie slovo hovorí? Predpovedá udalosti, ktoré sa už odohrávajú pred našimi očami, proroctvo o posledných časoch, keď „sa rozmnoží neprávosť, (a) v mnohých vychladne láska“ (Mt 24, 12). Božie slovo, viac nemenné ako nebo a zem, nám hovorí, že v posledných časoch, nástrahy zla sa rozmnožia, ako aj počet tých, ktorí do nich upadnú.

            Je to pravda! Pozerám sa na svet a vidím, že diabolské nástrahy sa zväčšujú, zvlášť keď to porovnáme s prvotnou Cirkvou. Rozmnožili sa nespočítateľne! Zväčšil sa počet kníh, ktoré obsahujú falošnú náuku; počet myslí, ktoré prijali a učia falošnú náuku sa zvýšil. Nasledovníkov svätej Pravdy ubudlo na minimum. Viac a viac ľudí si ctí takzvané čnosti, ktoré sú viditeľne pohanské, v protiklade k ľudskej prirodzenosti, ktorá sa im bridí. Chápane kresťanských čností ubudlo a to som ani nezačal hovoriť o smrti ich praktizovania. Telesný život je uprednostňovaný; duchovný život sa vytráca. Potešenia a starosti o svet pohlcujú všetok náš čas; neostáva nám žiaden čas na pamätanie na Boha. A toto všetko sa nestalo len slobodnou voľbou, ale požiadavkou, zákonom. Pre hojnosť hanebnosti láska mnohých vychladne, a ubudne dokonca aj počet tých, ktorí by zotrvávali v Božej láske, ak by nebolo nátlaku zla a zväčšujúceho sa počtu nástrah diabla. (Pole, kapitola 10, odstavec 9-12.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App