Feed on
Posts

            Ako veľa nástrah je položených pre moje telo! Samo o sebe je veľkou nástrahou! Ako hrozne to princ tohto sveta používa! Skrze telo a jeho hanebné náklonnosti a túžby sa stávame ako nemý dobytok. Aká priepasť! Aké oddelenie od podobnosti s Bohom! Vrháme sa do tejto hlbokej priepasti a oddelenosti od Boha, keď sa oddávame telesným žiadostivostiam, vhodne pomenovaným podľa ich hriešnej závažnosti. Ale ani ľahšie telesné hriechy nie sú menej deštruktívne. Kvôli nim sa človek prestáva starať o svoju dušu a zabúda na Boha, nebo, večnosť a povolania ľudstva. Princ tohto sveta skúša udržať nás v neustálom rozptýlení a držaním v temnote skrze potešenia tela. (Pole, kapitola 10, odstavec 7.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App