Feed on
Posts

            Tak veľa nástrah je pripravených pre moje srdce! Vidím zreteľné i sotva postrehnuteľné. Ktoré sa majú považovať za viac nebezpečné? Neviem. Lovec je skúsený a ktokoľvek unikne zreteľným nástrahám, často padne do tých rafinovanejších. Ale koniec lovu je ten istý – zatratenie. Nástrahy sú skryté mnohorakým spôsobom s neprekonateľnou šikovnosťou. Hriešne pády sú skryté vo všetkých triumfoch; túžba potešiť ľudí, pokrytectvo a márnosť sú skryté vo všetkých pokusoch o čnosť. Temnota sebaklamu a démonický prelud je skrytý za zdaním nebeskej masky. Vášnivá láska, často hriešna, sa skrýva za vzhľadom svätej lásky. Falošná, hriešna sladkosť fantázie predstiera, že je duchovnou radosťou. Princ tohto sveta skúša každý možný prostriedok, aby udržal človeka v padnutom stave; a toto stačí, hoci bez ťažkých hriechov, na udržanie človeka ďaleko od Boha. Zreteľné pády do hriechu sú ľahko nahradené  pyšnými myšlienkami kresťana, ktorý je uspokojený s takzvanými čnosťami padnutej prirodzenosti a sebaklamu. Taký kresťan sa oddeľuje od Krista. (Pole, kapitola 10, odstavec 6.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App