Feed on
Posts

            Keď otvoríš Evanjelium, aby si čítal, pamätaj, že určí tvoj večný osud. Budeme ním súdení a v závislosti na tom, ako sme žili podľa neho, dosiahneme buď večnú blaženosť alebo večný trest (Jn 12, 48).

            Boh zjavil svoju vôľu bezcennej štipke prachu – človeku! Kniha, ktorá odhaľuje jeho veľkú a presvätú vôľu, je v tvojich rukách. Môžeš si zvoliť buď prijať alebo odmietnuť vôľu svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tvoj večný život alebo večná smrť je v tvojich rukách. Uváž ako musíš byť opatrný a múdry. Nezahrávaj sa so svojím večným údelom. (Pole, kapitola 2, odstavec 4-5.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App