Feed on
Posts

            So znakom svätého kríža, vediem ťa, brat, k duchovnej vízií. Naším sprievodcom bude veľký Otec medzi svätými, Anton Veľký, egyptský pustovník.

            Skrze moc božského zjavenia, raz uvidel pasce diabla, ktoré boli rozmiestnené po celom svete, aby zvábili ľudstvo do zatratenia. Vidiac nekonečné množstvo týchto pascí, Anton úpenlivo prosil Pána so slzami: „Pane! Kto sa môže vyhnúť týmto pasciam a získať spásu?“

            Uvažoval som o týchto pasciach diabla. Nachádzajú sa vonku vo svete, ale tiež vo vnútri človeka. Jedna sieť je pevne spojená s druhou. Na niektorých miestach siete týchto pascí sú v mnohých vrstvách; na iných miestach sú nad veľkými priepasťami, ktoré vedú k spletitým sieťam, z ktorých únik sa zdá nemožný. Vidiac početnosť týchto pascí, začal som trpko plakať. Nedobrovoľne som sa tiež opýtal tú istú otázku ako blažený pustovník: „Pane! Kto môže byť vyslobodený z týchto sietí?“ (Pole, kapitola 10, odstavec 1-3.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App