Feed on
Posts

            Božie dielo – to je samozrejmé – malo by byť skúmané a študované s veľkou úctou a pozornosťou; inak človek nebude schopný o tom uvažovať ani sa o tom dozvedieť.

            Veľké Božie dielo, stvorenie človeka a obnova človeka po jeho páde skrze Kristovo vykúpenie, malo by byť detailne študované každým kresťanom. Bez tohto poznania nikdy nebude schopné spoznať a naplniť povolanie kresťana. Poznanie tohto veľkého Božieho diela nemôže byť nadobudnuté, keď sa vedie rozptýlený život!

            Božie prikázania nie sú dané iba vonkajšiemu človeku, ale hlavne vnútornému človeku. Dotýkajú sa všetkých myšlienok a emócií človeka, všetkých jeho jemných vnútorných hnutí. Život podľa prikázaní nie je možný bez neustálej bdelosti a intenzívnej pozornosti. Bdelosť a pozornosť sú nemožné v rozptýlenom spôsobe života.  (Pole, kapitola 9, odstavec 17-19.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App