Feed on
Posts

            Rozptýlený život, tak nebezpečný v podstate, je zvlášť škodlivý v konaní Božieho diela, diela spásy, ktoré vyžaduje stálu pozornosť a bdelosť.

            „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26, 41) povedal Pán svojim učeníkom.

            „Hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13, 37) povedal každému kresťanovi, teda aj nám.

            Kto vedie rozptýlený život, priamo oponuje prikázaniu nášho Pána Ježiša Krista svojím životom.

            Všetci svätci vytrvalo sa chránil rozptýleniam. Neustále, alebo prinajmenšom tak často ako to len bolo možné, mali pod kontrolou svoje myšlienky, venovali pozornosť každému hnutiu mysle a srdca, a usmerňovali ich podľa prikázaní Evanjelia.

            Nacvičenie takejto pozornosti ochraňuje človeka pred prázdnym spôsobom života, zvlášť uprostred hlučných svetských potešení, ktoré obklopujú človeka z každej strany. Pozorný človek ostáva sám dokonca i v strede davu ľudí.

            Abba Agathon, ktorý sa naučil dôležitosti pozornosti a škodlivosti rozptýlených myšlienok, povedal: „Bez rozhodnej pozornosti neurobíme pokrok v žiadnej čnosti.“

            Je bláznivé premrhať náš krátky dočasný život (daný nám na prípravu pre večnosť) iba na pozemské záležitosti, alebo na uspokojenie našich nedôležitých, nekonečných, neuhasiteľných túžob a vášní, pochabo prebiehajúc od jedného pominuteľného pôžitku k druhému, zabúdajúc pritom alebo len zriedka pamätajúc na blízku, majestátnu a hrozivú večnosť“ (Pole, kapitola 9, odstavec 9-16.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App