Feed on
Posts

            Kto verí v Krista, aj keď zomrie smrťou hriechu, bude vzkriesený skrze pokánie. Videli sme veľa svätých, ktorí padli z výšok svätosti do priepasti ťažkých hriechov, ale s pomocou viery a pokánia, ktoré inšpirovala, neskôr znovu vystúpili do výšok čistoty a svätosti.

            Beznádej je žalobca skrytého nedostatku viery a sebectva v srdci – kto verí v seba a dôveruje iba sebe samému, nepovstane z hriechu skrze pokánie; iba ten, kto verí v Krista, večného Vykupiteľa a Lekára, vstane znovu skrze pokánie.

            Viera prichádza z počúvania (Rim 10, 17). Počúvaj Evanjelia, ktoré k tebe hovoria a svätých Otcov, ktorí ti Evanjelia vysvetľujú. Počúvaj s pozornosťou, a krok za krokom, živá viera sa usadí v tebe a povedie ťa k napĺňaniu evanjeliových prikázaní; a pre toto naplnenie budeš odmenený nádejou očakávanej spásy. Viera ťa urobí nasledovníkom Krista na zemi a spoludediča v nebi. Amen. (Pole, kapitola 8, odstavec 66-68.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App