Feed on
Posts

            Viera je matkou trpezlivosti, matkou odvahy, silou modlitby, učiteľom pokory, darcom nádeje, rebríkom k trónu lásky.

            Viera v Krista, zjavená a vyznaná viditeľne a neviditeľne skrze dodržiavanie Kristových prikázaní, obsahuje nezlomný prísľub spásy a tým, ktorí opúšťajú svet, aby sa úplne oddali tejto evanjeliovej námahe, dáva kresťanskú dokonalosť.

            V tých, ktorí obdŕžali kresťanskú dokonalosť, posilnili svoju vieru, pohľad na Božie prisľúbenia je taký zreteľný, akoby už videli a cítili nebeské dobrá už v tomto živote. A niekedy tomu skutočne aj tak je podľa učenia apoštola Pavla: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11, 1).

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, menia svoj vzťah k viditeľnému svetu a pozemskému životu. Zákon smrti, dočasnosť všetkých pozemských vecí je im zjavná; pozemské priority, ako niečo dočasné, stávajú sa v ich čistom pohľade úplne bezvýznamné.

            Tí, ktorí boli obohatení živou vierou v Krista, letia cez všetky ťažkosti a neľahké okolnosti, akoby mali krídla. Tí, ktorí sú nasýtení vierou vo všemohúceho Boha, nepovažujú žiadnu ťažkosť za namáhavú, necítia bolesť v chorobách. Vidia Boha, ako vládcu vesmíru a prijali ho za svojho vládcu skrze živú vieru. (Pole, kapitola 8, odstavec 61-65.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App