Feed on
Posts

            Utrpenie a zomieranie pre evanjeliové prikázania je tiež skutkom živej viery v Krista, je to forma mučeníctva. Táto forma mučeníctva patrí väčšinou svätým mníchom.

            Inšpirovaní živou vierou svätí mnísi – podobne ako Abrahám, opustili svoju domovinu a dom svojich rodičov. Podobne ako Mojžiš, uprednostnili utrpenie pre Krista pred pozemskými pôžitkami; podobne ako Eliáš, zvolili si púšť a jaskyne za miesto pozemského prebývania; a hoci polonahí, uvideli prisľúbenia neba očami viery.

            V púšti, ďaleko od ľudí, ďaleko od pôžitkov a ruchu sveta, vstúpili do zápasu proti hriechu, vyhnali ho zo svojich skutkov, myšlienok, emócií a Svätý Duch zostúpil do ich čistých duší a naplnil ich milosťou naplnenými darmi. Živá viera v Krista a v Evanjelia dala im silu prejsť týmto zápasom proti hriechu a urobila ich nádobami pre Svätého Ducha. (Pole, kapitola 8, odstavec 58-60.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App