Feed on
Posts

            Podstatnou dôležitosťou v živote viery je jej vyznanie ústami. Počas svojho života viery veľký židovský zákonodarca Mojžiš iba utrúsil slovo poškvrnené pochybnosťou a bol mu odmietnutý vstup do zasľúbenej zeme (Nm 20, 10-12).

            Učeník istého egyptského pustovníka vo svojej jednoduchosti počas rozhovoru so Židom utrúsil sotva falošné slovo o kresťanstve a krstná milosť ho opustila.

            História Cirkvi nám hovorí, že v prvých storočiach kresťanstva, počas času prenasledovania, niektorí pohania vyriekli vyznanie Krista s ľahkovážnosťou, s úmyslom zosmiešniť kresťanov. Zrazu boli uchvátení Božou milosťou, okamžite sa zmenili zo zatvrdnutých pohanov na zapálených kresťanov a svoje vyznanie, ktoré predtým vyriekli ako rúhanie, potvrdili vlastnou krvou. (Pole, kapitola 8, odstavec 55-57.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App