Feed on
Posts

            Tak ako je viera dôležitá pre spásu, tak podobne ťažké sú hriechy proti viere. Každý z týchto hriechov je smrteľný – to znamená, že ústi do smrti duše – a potom prichádza zatratenie, večné utrpenie v priepasti pekla.

            Nedostatok viery je smrteľným hriechom; je to odmietnutie jediného prostriedku k spáse – viery v Krista.

            Odmietnutie Krista je smrteľným hriechom; kto odmieta Krista stráca seba samého vyznaním svojich úst.

            Heréza je smrteľný hriech; obsahuje v sebe rúhanie a infikuje toho, kto je ďaleko od pravej viery v Krista, rúhaním.

            Beznádej je smrteľným hriechom; je to odmietnutie živej viery v Krista. (Pole, kapitola 8, odstavec 50-54.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App