Feed on
Posts

            Skutočne žitá viera, hoci ju človek vyznáva iba svojimi perami, prináša spásu. Priniesla spásu lotrovi na kríži; prináša spásu skrze pokánie mnohým hriešnikom v posledných minútach ich života.

            Je to tak dôležité a nevyhnutné vyznať vieru srdca a duše ústami, že svätí mučeníci v každej dobe kresťanstva počínajúc apoštolmi, považovali za lepšie trpieť hrozné a dlhé mučenie, vyliať svoju krv ako vodu, než vyriecť zrieknutie sa Krista, hoci iba s perami bez žiadneho súhlasu srdca.

            Boh požaduje od človeka jedine živú a pravú vieru k spáse. Ako prísľub spásy a večnej blaženosti, to musí byť pre kresťana vzácnejšie než život.

            Mučeníctvo je ovocie pravého poznania Boha daného skrze vieru.

            Mučeníctvo bolo skutkom viery. Tí, ktorí si vysoko vážia padnutú prirodzenosť človeka, rúhajú sa tomuto skutku. Vo svojej slepote nazývajú tento veľkodušný a svätý skutok ponúknutý Bohom človeku ako následok bláznovstva!

            Každá myšlienka Bohom daných dogiem je tak dôležitá, že svätí vyznávači, podobne ako mučeníci, vydali o nej svedectvo dlhým utrpením a potokmi vlastnej krvi. (Pole, kapitola 8, odstavec 44-49.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App