Feed on
Posts

            Židia boli bezprávni nepriatelia viery, pretože vyžadovali od veriacich iba vonkajšie rituálne skutky Starého zákona. Podobne synovia sveta vyžadujú od tých, ktorí veria v Krista naplnenie dobrých skutkov podľa zmýšľania a pocitov našej prirodzenosti, pretože nepoznajú Krista mystickým a teda podstatným spôsobom.

            Ten, kto verí v Krista, drží vytiahnutý meč proti emóciám srdca a týmto mečom núti srdce k poslušnosti Kristovi. Utína ním nielen zrejmé hriešne náklonnosti, ale dokonca aj tie túžby, ktoré sa zdajú dobrými, ale v svojej podstate protirečia evanjeliovým prikázaniam, teda všetkým hnutiam, ktoré sú inšpirované padnutou prirodzenosťou.

            Tieto na pohľad dobré skutky inšpirované padnutou prirodzenosťou dávajú vzrast ľudskému egu, ničia vieru v Krista a sú v opozícií voči Bohu. Diela pravej viery ničia ľudskú sebeckosť, zjednocujú s Kristom a posilňujú vieru.

            „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu“ (Rim 10, 9-10). (Pole, kapitola 8, odstavec 40-43.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App