Feed on
Posts

            Je normálne pre každé stvorenie konať, vo vnútornom ako i vonkajšom živote, podľa svojej prirodzenosti. Takto, ten, kto je oblečený v Krista, nový človek, prirodzene zmýšľa, cíti a koná ako Kristus zmýšľa, cíti a koná. Byť vedený myšlienkami a pocitmi starého človeka, i keď sa zdajú dobrými, je neprirodzené pre nového človeka.

            Sprievodcom kresťana musí byť Svätý Duch takým spôsobom, ako boli pre starého človeka sprievodcami telo, krv a zlý duch. „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom“ (1 Kor 15, 45). Všetky myšlienky, pocity a diela kresťana musia vyvierať zo Svätého Ducha a nemajú byť vlastné a padnuté podľa prirodzenosti starého Adama. Dosiahneš to, keď zosúladíš svoj život s prikázaniami Evanjelia, podľa evanjeliových svätých slov: „Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život“ (Jn 6, 63).

            Viera v Krista, spečatená tajomstvom krstu, je sama dostatočná pre spásu, bez skutkov, keď človek nemá čas na ich vykonanie, pretože viera premieňa človeka do Kristovej podoby zatiaľ čo skutky ho menia iba k podobe Kristovho konania. (Pole, kapitola 8, odstavec 29-31.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App