Feed on
Posts

            Krstom je kresťan zasnúbený Kristovi, je oblečený v Krista. Je s ním zjednotený skrze prijímanie jeho svätých Tajomstiev. A takto skrze sviatosti sa stáva plne Kristov.

            Kto je pokrstený v Kristovi, už nežije akoby bol zdrojom vlastnej existencie, ale žije ako ten, kto prijal plnosť svojho života od iného Bytia – Krista. Apoštol Pavol hovorí kresťanom: „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 15.19-20).

            Osobné zjednotenie s Kristom je udržiavané skrze napĺňanie Božích životodarných evanjeliových prikázaní. Inak kresťan nemôže zotrvať v jednote s Kristom, v ktorej zostáva ten, kto koná jeho vôľu. A jeho vôľa je vyjadrená v evanjeliových prikázaniach. (Pole, kapitola 8, odstavec 26-28.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App