Feed on
Posts

            Ver v dogmy, ktoré sú vyhlásené Evanjeliom, nauč sa ich a vyznávaj presne ako ich vyznáva Ortodoxná Cirkev, pretože v nich je obsiahnutá čistota a úplnosť evanjeliového učenia.

            Ver vo sviatosti, ustanovené v Cirkvi samotným Pánom.

            Ver vo sväté, životodarne, evanjeliové prikázania, ktorých správne naplnenie je možné iba v pravej Cirkvi, a ktorých naplnenie je nazvané Otcami živou vierou kresťana.

            Dogmy obsahujú teológiu danú samým Bohom. Preto odmietnutie dogiem je ničím iným ako rúhaním, zatiaľ čo prekrúcanie dogiem je inou formou rúhania, ktorá sa nazýva heréza. (Pole, kapitola 8, odstavec 19-22.)

***

Ak by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak urobit na stránke jeho anglickej verzie kliknutím na tento link.

PRAMENE: WEBSITE | FACEBOOK

 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App