Feed on
Posts

            Nevykonanie dobra, ktoré je v našich silách, je ťažko odpustiť. Ale milosrdenstvo a modlitba však vyliečia nedbanlivca. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 64.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App