Feed on
Posts

            Kto pod vyjadrovaním pochvál podsúva klebety a zneuctenia, toho nemôžu pochopiť jednoduchí ľudia. Podobá sa na toho, kto pod zdaním pokory ukrýva ctibažnosť. Takýto sa dlho chytrácky pokúšajú ukrývať pravdu pod klamstvom, až napokon sa dostanú do vleku (svojich skutočných mravov), čo sa odhalí v ich skutkoch. (Sv. Marek Asketik, 200 kapitol o duchovnom zákone, 36.)

 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App